Diensten

Mooi dat je met oog op je missie de verantwoordelijkheid neemt om aan jezelf te werken. Als je nóg beter leiding kan geven aan jezelf, zet je die kracht concreter en sneller in om je doel te bereiken.

De coachingstrajecten van ACT2B… spitsen zich toe op 3 thema’s:

Leven

Is de basis van de identiteit, de eigen missie, potentie en essentie.

Loopbaan

Is het podium voor alle talenten, waar deze uitgedaagd, ontwikkeld en gevormd worden.

Leiderschap/Coaching

Is bewust betekenisvol vormgeven aan het leven en bijdragen aan dat van anderen.