Stress, trauma en burn-out behandelen met behulp van IEMT

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken. Op deze manier is het mogelijk de gevoelsmatige sensaties (emoties) die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of te laten verdwijnen.

Het is onder meer in te zetten voor:

  • stress reductie
  • neutraliseren van steeds terugkerende emoties en gevoelens
  • verwerking van ingrijpende levenservaringen ( o.a. verlies en trauma)
  • behandeling van PTSS, angst en depressie
  • persoonlijke ontwikkeling

Hoe werkt het?

Door het met de ogen volgen van specifieke patronen wordt de gewenste verandering tot stand gebracht. Deze beweging heeft effect op de verbindingen die door (indringende/intense) ervaringen in onze hersenen zijn vastgelegd en die telkens associaties oproepen in ons denken, voelen en handelen.

Naast het werken met de oogbewegingen, wordt er gewerkt aan bewustwording van de impact van fysiologie (houding en beweging) op de eigen stemming. De cliënt krijgt zo meer grip op zijn/haar gemoedstoestand.

IEMT werkt direct met het gevoelssysteem. Vanuit een problematisch gevoel in het heden wordt d.m.v. vragen terug gespoord naar de kern van het probleem. Dit is het moment waarop iemand geleerd heeft zich zo te voelen of te zijn. Door op deze herinnering oogbewegingen toe te passen instrueer je het brein om breder te kijken, te denken en te voelen m.b.t. deze herinnering. Er ontstaat er meer afstand, de herinnering wordt vager, en de emotionele lading verdwijnt. De herinnering wordt geneutraliseerd opgeslagen in het passieve geheugen en zal niet langer impact hebben op het heden. Het brein heeft geleerd om op een andere manier te voelen of te zijn.

  • IEMT kent een posttraumatisch stress protocol dat zowel voor de begeleider als cliënt zeer prettig is, omdat de cliënt niets over de inhoud hoeft te vertellen. Er kan snel en effectief gewerkt worden met de gevoelens en beelden waar iemand last van heeft. De cliënt hoeft hierdoor niet de hele ervaring te herbeleven. Dit is zeker bij traumatische ervaringen prettig voor zowel cliënt als coach/therapeut.
  • Er kan worden gewerkt op identiteitsniveau: identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht.
  • Er kan worden gewerkt met het zelfbeeld: overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg, ik ben een nul, ik ben zwak, ik ben dom’ zijn vaak gemakkelijk te neutraliseren.

Bekijk hieronder een voorbeeld van de bedenker van de methodiek Andrew T. Austin.

Zo werkt IEMT

Deze Engelstalige video geeft je een beeld.

IEMT of EMDR?

IEMT en EMDR zijn beide methodieken waar met oogbewegingen wordt gewerkt om verandering te creëren. EMDR heeft al bewezen dat het werken met oogbewegingen effectief is. IEMT werkt ook met oogbewegingen. Dit is echter niet de kern van de methodiek. De methodiek is ontwikkeld rondom patronen van chroniciteit. Dit zijn patronen die maken dat een gevoelsmatige problematiek blijft voortduren c.q. chronisch wordt. Uit het onderzoek naar deze patronen zijn specifieke behandelwijzen ontstaan voor steeds terugkerende intens negatieve gevoelens, identiteitsbeleving, posttraumatische stress en depressie. En ook degenen die al EMDR hebben gedaan zullen IEMT ervaren als een verrijking en verdieping.

Het kost je niets om erachter te komen of IEMT iets voor jou is. De stap hiertoe is eenvoudig: neem contact met mij op.

n.b. IEMT werkt voor veel mensen, niet voor alle! Geen enkele behandelwijze is altijd en voor iedereen succesvol. Ook al zijn de resultaten met IEMT veelbelovend is het goed dat vooraf aan te geven. Er wordt altijd gestart met een proefsessie om IEMT persoonlijk te ervaren en het effect te ondervinden. Aan de hand van de kennismaking worden vorm en inhoud van de begeleiding samen met de cliënt afgestemd.

Laat je bericht hier achter als je wilt dat ik contact met je opneem.

3 + 1 = ?

Na het insturen van je formulier bel ik je om af te stemmen. Als blijkt dat dit voor jou kan werken, stuur ik je nog wat meer informatie toe via de email en maken we een afspraak.