ACT2B...
biedt voor organisaties ondersteuning op uiteenlopende terreinen waaronder in-, door- & uitstroombegeleiding en ontwikkeltrajecten:

 

ACT2B… begeleidt werkgevers en werknemers bij re-integratietrajecten

Uitgangspunt in al onze activiteiten is werken vanuit mogelijkheden, wat kan er nog wel in plaats van wat kan niet meer. Dat levert nogal eens verrassende nieuwe kansen op, zowel voor werkgever als voor werknemer.

Heeft u een langdurig zieke medewerker? Dan bent u volgens Wet Verbetering Poortwachter verplicht de medewerker te re-integreren. Een adequate aanpak bespaart u veel zorgen en kosten. ACT2B… kan u begeleiden bij de juiste uitvoering van de re-integratie. Wij kunnen u ondersteunen bij het 1e spoor traject en u werk uit handen nemen door het 2e spoor traject voor u uit te voeren.

Hoe kunt u geld besparen? Door ACT2B… in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen bij langdurige ziekte van uw werknemer. Door onze begeleiding komen zieke werknemers sneller terug in het arbeidsproces of indien dit door omstandigheden niet lukt, heeft u een volledig gedocumenteerd dossier voor het UWV waarmee u boetes kunt vermijden. Inzet van een arbeidsdeskundige voor bijvoorbeeld dossiertoetsing is ook mogelijk.

Hoe is onze werkwijze? De werkwijze van ACT2B... kenmerkt zich o.a. door oprechte aandacht en een actieve en essentie-gerichte aanpak. Samenwerking met werkgever en werknemer is voor ons essentieel voor een succesvolle aanpak.

In de eerste fase van de re-integratiebegeleiding wordt de situatie geïnventariseerd en ligt het accent op het omgaan met de situatie en het vinden van een nieuw toekomst perspectief. Dit wordt samengevat in een duidelijk zoekprofiel als vertrekpunt voor oriëntatie op de arbeidsmarkt.

In de tweede fase van het traject ligt de nadruk op de arbeidsmarktbenadering en de wijze van presenteren en vinden van passende mogelijkheden. Hiervoor wordt samen met uw medewerker een Plan van aanpak opgesteld, tevens benutten wij onze vacaturedatabase voor het vinden van geschikte vacatures. Uw medewerker wordt actief ondersteunt in zijn sollicitatieactiviteiten en wanneer de nieuwe baan gevonden is bieden wij nog enkele maanden ‘nazorg’.

Waarom ACT2B …? Een ruime staat van dienst op gebied van loopbaan- en re-integratiebegeleiding. Onze Noloc en CMI-certificering bevestigen onze professionaliteit. Maar het belangrijkst zijn uiteraard de opdrachtgevers en cliënten die ons laten weten dat ze deskundig en met aandacht zijn ondersteund.

 

Eén van onze specialisaties - Creatiever denken met Think like a Zebra

Wie wil dat nou niet: kansen zien en problemen makkelijk oplossen!

Hoe zou uw organisatie veranderen, als u stil zou staan bij nieuwe ontwikkelingen? Bijvoorbeeld ten aanzien van innovatie, efficiëntie, kostenbesparing, klantenwerving, sfeer op de werkvloer etc. Bedenk ze zelf met de eenvoudig te leren Think like a Zebra methode. Eenmaal geleerd: altijd toepasbaar!

Think like a Zebra: innovatief denken voor iedereen.


joomlacode.ru
Twitter Image
Facebook Image
View Act2B's profile on LinkedIn